Lịch sử các giải thưởng

Reference Line

808 MK 5 Pre Amplifier

Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 1998  
Deutsch 3. Giải thưởng Tạp chí  Audio: Golden Ear 1998  
Deutsch 3. Giải thưởng Tạp chí  Stereoplay: Highlights 1999  
Deutsch 3. Giải thưởng Tạp chí   Audio: Golden Ear 1999  
Deutsch 3. Giải thưởng Tạp chí  Stereoplay: Highlights 2000  
Deutsch 3. Giải thưởng Tạp chí  Audio: Golden Ear 2000  
English Golden Ear Award
(The Absolute Sound) 2000
 
Deutsch 3. Giải thưởng Tạp chí  Audio: Golden Ear 2001  
StereoSound: Grand Prix 2002  
Deutsch 3. Giải thưởng Tạp chí   Audio: Leserwahl 2001  
 

069 CD Player

English Editors Choice Award 
(The Absolute Sound) 2008
 
Recommondé 5 Star Component
(Revue du Son & du Home Cinema) 2008
 
Deutsch Image Hifi Award 2008  
Best Performance of the Year (Audio Art) 2009  
English CD Player of the Year (The Absolute Sound) 2009  
 

948 Power Conditioner

English 4 Star Component
(The Absolute Sound) 1999
 
 

077 Pre Amplifier

Stereo Sound Grand Prix 2009  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Goldenes Ohr 2010  
Deutsch 2. Giải thưởng Tạp chí Audio: Goldenes Ohr 2011  
 

961 Mk 3

Best of the year (Audio Art) 1996  
Deutsch 3. Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 2000  
 

995 MK 3

Deutsch 3. Prize Stereoplay: Highlights 2001  
 

B 80

Best of the year (Audio Art) 2007  
 

B 100

Deutsch High End 2005 Award (Audio) 2005  
English Golden Ear Award
(The Absolute Sound) 2007
 
 
 

Top Line

948 Power Conditioner

English 4 Star Component
(The Absolute Sound) 1999
 
 

911 MK 3 Power Amplifier

Best of the year (Audio Art) 1997  
Deutsch Image Hifi Award 2002  
Deutsch 2. Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear (mono) 2002  
Deutsch 3. Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2002  
Hifi Choice Awards. Medal Bronze 2005  
English Golden Ear Award
(The Absolute Sound) 2007
 
English Editors Choice Award
(The Absolute Sound) 2008
 
English Product of the Year (Tone Audio) 2009  
 

100 Phono Pre Amplifier

Stereo Sound Grand Prix 2010  
Deutsch 1. Giải thưởng Tạp chí Audio: Goldenes Ohr 2011  
 

961 Mk 3

Best of the year (Audio Art) 1996  
Deutsch 3.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 2000  
 

B 50

Deutsch 2. Giải thưởng Tạp chí Video: Product of the year 2006  
 

B 80

Best of the year (Audio Art) 2007  
 

B 100

Deutsch High End 2005 Award (Audio) 2005  
English Golden Ear Award
(The Absolute Sound) 2007
 
 
 

Classic Line

061 CD Player

Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí  Stereoplay: Highlights 2007  
 

036 Power Amp

Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2006  
Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2006  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2007  
Deutsch 3.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 2006  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Leserwahl 2007  
 

956 MK 2 Power Amplifier

Deutsch 3.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 1997  
Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 1998  
Product of the year (Hifi Review) 2000  
Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 2000  
Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 2001  
Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Stereo: Leserwahl 2001  
 

032 Integrated Amplifier

Super AV Award 2004  
Deutsch Image Hifi Award 2006  
 

082 Integrated Amplifier

Deutsch 3. Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 2009  
 

948 Power Conditioner

English 4 Star Component
(The Absolute Sound) 1999
 
 

961 Mk 3

Best of the year (Audio Art) 1996  
Deutsch 3.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 2000  
 
 

B 25

“Star Award” Prestige Audio Video 2008  
 

B 50

Deutsch 2. Giải thưởng Tạp chí Video: Product of the year 2006  
 
 

Rondo Line

B 25

“Star Award” Prestige Audio Video 2008  
 

961 Mk 3

Best of the year (Audio Art) 1996  
Deutsch 3. Prize Stereoplay: Highlights 2000  
 

995 MK 3

Deutsch 3.Giải thưởng Tạp chí  Stereoplay: Highlights 2001  
 
 
 

Home Theatre

057 Surround Processor

Deutsch 1. Giải thưởng Tạp chí Video: Product of the year 2006  
 

948 Power Conditioner

English 4 Star Component
(The Absolute Sound) 1999
 
 

037 3-Channel Amplifier

Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí  Audio: Golden Ear 2006  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2007  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí  Audio: Leserwahl 2007  
 

039 5/6-Channel Amplifier

Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Video: Product of the year 2006  
 

C 8 Center Speaker

Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Video: Product of the year 2006  
 

S 8 Subwoofer

Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Video: Product of the year 2006  
 

B 80

Best of the year (Audio Art) 2007  
 

B 100

Deutsch High End 2005 Award (Audio) 2005  
English Golden Ear Award
(The Absolute Sound) 2007
 
 
 

historical components

969

Best of the year (Audio Art) 1997  
Product of the year (Hifi Review) 1997  
Super AV Award 1998  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí  Audio: Golden Ear 1998  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí  Audio: Golden Ear 1999  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2000  
Deutsch Millenium Award in Gold 2000  
Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2001  
Best Performance of the year
(Audio Art) 2005
 
 

970

Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 1999  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2000  
Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2001  
 

978

Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 1998  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 1999  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2000  
Deutsch 1.Giải thưởng Tạp chí Audio: Golden Ear 2001  
 

979

Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 1999  
Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 2000  
Deutsch Golden Ear Award
(The Absolute Sound) 2000
 
Deutsch Golden Ear Award
(The Absolute Sound) 2001
 
 

980

Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 1999  
Deutsch 2.Giải thưởng Tạp chí Stereoplay: Highlights 2000  
English Golden Ear Award
(The Absolute Sound) 2000
 
 

B 99

Best of the year (Audio Art) 2001

 

ĐẠI LÝ BÁN LẺ CHÍNH THỨC

TP. Hồ Chí Minh

HifiWorld.vn
191 Đường Tôn Dật Tiên, Khu Phố Panorama, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: 08.54138601

Hà Nội

Hoang Hai Audio
23D Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 39361213 - 04 39341264